POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În temeiul prezentei politici de confidențialitate, datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, de identitate economică, culturală sau socială.

Asociația „Să crești mare!” (denumită în continuare “Asociația”), cu sediul în România, Județul Iași, Municipiul Iași, Bd. Independenței nr. 34, cod poștal 700099, cod unic de inregistrare 36845421, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal (denumite in continuare „Datele personale”) cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in Politica de confidențialitate (denumita in continuare „Politica”), in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul”). Persoanele ale caror Date personale sunt prelucrate de catre Asociația „Să crești mare!” sunt denumite in continuare „Persoana vizata”.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Prelucrarea inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor personale sau asupra seturilor de Date personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate. Mai precis, colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Asociația „Să crești mare!” aplica cu privire la prelucrarea Datelor personale masuri tehnice si organizatorice adecvate. Scopul este protejarea aceste date impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

CE INTRA IN SFERA DATELOR PERSONALE?

In cadrul activitatilor desfasurate, raportat la scopul prelucrarii, Asociația „Să crești mare!”  prelucreaza Datele personale ale Persoanei vizate cum ar fi, dar fara a se limita la acestea:

 1. date de identificare (ex. prenumele, numele, sexul, adresa de domiciliu si de resedinta, data nasterii, etc. în cazul persoanelor fizice și nume firmă, cod unic de înregistrare, nr. Reg. Comerțului, adresă, reprezentant legal, în cazul persoanelor juridice);
 2. date de contact (ex. adresa, numarul de telefon fix/mobil, adresa de posta electronica etc.);
 3. date privind studiile, profesia, specialitatea, ocupatia, locul de munca;
 4. suma donată;
 5. date bancare;
 6. fotografii și materiale video;
 7. date privind vizitatorii site-ului sacrestimare.org (IP, browser utilizat, timp de vizitare a site-ului, pagini vizitate etc.)

CARE ESTE SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE?

Asociația „Să crești mare!” prelucrează date cu caracter personal referitor la următoarele categorii de Persoane vizate:

 1. donatori, pentru a le furniza informații despre activitățile și proiectele Asociației și în scopul asigurării transparenței financiare;
 2. voluntari, parteneri, colaboratori, pentru menținerea relației contractuale ce vine în sprijinul activităţii noastre.  Asociaţia se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare;
 3. beneficiari ai proiectelor noastre – pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare. Evenimente, întâlniri, comunicate de presă, sondaje sau orice alte informații relevante ce țin de activitatea noastră. Ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.
 4. vizitatorii site-ului sacrestimare.org. Potrivit prezentei politici de confidențialitate, folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul desfășurării activităților Asociaţiei.

Datele personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

DURATA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa alexandra.csergo@sacrestimare.org.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 1. dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 2. dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 3. dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri. De exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate;
 4. dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri. De exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate;
 5. dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale potrivit prezentei politici de confidențialitate, în condițiile și limitele stabilite de lege;
 6. dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. privind politica de confidențialitate cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil. Pentru orice clarificări, sugestii și intervenții asupra Datelor personale ne puteți contacta la adresa de e-mail: alexandra.csergo@sacrestimare.org.