I. În prezent elaborăm planuri de intervenție psihopedagogică pentru copiii cu dificultăți de învățare, urmărind dezvoltarea lor cognitivă, dezvoltarea limbajului vorbit/ scris/ citit și dezvoltarea abilităților de calcul.

Mulți copii trăiesc într-un mediu nestimulant, mediu ce nu le oferă materialul și tehnicile necesare achizițiilor intelectuale; de aceea copiii vor avea dificultăți odată cu intrarea în grădiniță, apoi în școală. Startul este unul slab și, mai târziu, pe măsură ce sarcinile școlare devin mai complexe, făcând apel la procese intelectuale de nivel superior, inabilitățile lor se amplifică, din ce în ce mai mult, iar copiii se simte descurajați, ceea ce duce la accentuarea întârzierii în dezvoltare odată cu înaintarea în școlarizare.

Acești copii prezintă cerințe educaționale speciale, fiind necesară o intervenție specializată și personalizată în funcție de nevoile fiecăruia dintre ei; atât materialele utilizate, metodele de lucru, cât și curricula trebuie să fie adaptate. Abordarea se face într-o manieră diferită de cea a procesului de predare-învățare și într-un mod diferit de organizare a activităților, care nu se referă la clasica rezolvare de exerciții prin repetarea, la nesfârșit, a informațiilor, ci la o restructurare a acestora.

II. Prin programul de activități ce vizează dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari și școlari, dorim să îi facem pe copii conștienți de emoțiile lor și emoțiile celor din jur, ajungând să le recunoască, să vorbească liber despre ele. Copiii devin capabili să comunice liber despre ceea ce îi interesează sau îi preocupă. Vor putea să pună întrebări fără să le fie frică, să ceară ajutorul atunci când nu se descurcă și să spună “nu” fără a-i răni pe ceilalți. Învață să aibă un bun management al emoțiilor și comportamente rezonabile chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum și-ar dori, să fie perseverenți în activitățile întreprinse, siguri pe ei și motivați în activitățile desfășurate, să se adapteze ușor la situații și persoane noi.  

Perioada școlarității mici este foarte potrivită pentru învățarea abilităților emoționale, deoarece în această perioadă copiii învață vocabularul emoţiilor, învață să exprime ceea ce simt, să descrie, să povestească, să asocieze emoţiile şi contextele de viaţă, învață modalitățile de reglare emoțională, modalităţile de reacţie la emoţiile celor din jur, sentimentele de acceptare, simpatie, empatie, își dezvoltă capacitatea de a-i asculta și a-i înțelege pe ceilalți, fără a-i judeca, de a relaționa, dezvoltă abilități de a găsi soluții și a rezolva probleme.

Aceste programe de activități au fost desfășurate în cadrul următoarelor grădinițe și școli:

  • Grădinița cu program normal BĂLTENI, cu sediul în Satul Bălteni, Comuna Probota, Județul Iași;
  • Școala Gimnazială „Petru Anghel” Probota – Locația Bălteni, cu sediul în Satul Bălteni, Comuna Probota, Județul Iași;
  • Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, cu sediul în Comuna Scînteia, Județul Iași;
  • Școala Gimnazială „I. Cantacuzino”, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare nr. 19, Municipiul Pașcani, Județul Iași (aici, deși nu este o școală din mediul rural, am lucrat cu grupuri de copii selectați de către consilierul școlar, copii cu diferite tulburări emoționale și comportamentale);
  • Școala Gimnazială „Petru Anghel” Probota – Structura Școala „Grigore Sturdza” Perieni, cu sediul în Satul Perieni, Comuna Probota, Județul Iași;
  • Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, Municipiul Iași, Județul Iași – ne-am adresat unor grupuri de copii cu deficiență de auz și alte deficiențe asociate, copii cu cerințe educaționale speciale;
  • Școala Gimnazială Vînători, cu sediul în Comuna Popricani, Județul Iași.